Покрив с битумни хидроизолационни мембрани

APP хидроизолационни мембрани с минерална защита

Рулонни хидроизолационни мембрани изработени от висококачествен битум, модифициран с APP (атактен полипропилен) и обогатен с множество специфични за IKO структурооптимизиращи добавки. Те притежават и (комбинирана) армировка от полиестер и/или стъклофибър. АPP мембраните на ИКО се отличават с извънредно високата си устойчивост на стареене и отлична адхезия. Специално конструираните армировки и комбинациите от тях придават сила на мембраните, висока стабилност на размерите и елиминират "шринкидж-а".

Наименование Тип Битум Дебелина мм Тегло кг./м² Цвят на минер. защита дължина м ширина м
IKO Powergum 4 AD/F 7,5 m
трудно горим
APP 4,00
#
5,00
6,13 тъмно сив 7,50 1,00
IKO Carbon 250 7,5m
трудно горим
APP 4,00
#
5,00
6,40 графитен 7,50 1,00
IKO Powergum 5 AD/F G 5 m
трудно горим
APP 5,00
#
6,00
6,2 тъмно сив 5,00 1,00
* IKO Powergum Quadra AD 6 m
трудно горим
APP 5,00
#
6,00
6,50 тъмно сив 6,00 1,00
IKOgum 5000 AD/F 7,5 m APP 3,30
#
4,30
5,00 тъмно сив 7,5 1,00
IKOgum 4000 AD/F 10 m APP 2,90
#
3,90
4,00 тъмно сив 10,00 1,00
IKOnic Green 4 AR/F 10 m APP 4,00 4,90 сивозелен 10,00 1,00

* Мембрана, профилирана по долната си повърхност, осигуряваща пародифузия
# Дебелина при оголената ивица за застъп и обща максимална дебелина включ. минералната защита

Брошура битумни хидроизолационни мембрани

Изтегли брошура битумни хидроизолационни мембрани
APP мембрани с минерална защита