Покрив с битумни хидроизолационни мембрани
  • mark

IKOshield PRO ALU/SA 20 m

Пароизолационна мембрана(сгради с вътрешен климат ІV), състояща се от еластомерен (SBS) битум и комбинирана армировка от полиестер – стъклофибър. Горната повърхност е покрита с алуминиево фолио, а долна повърхност е самозалепваща се.
Метод на полагане: Самозалепваща пароизолационна мембрана се полага заедно с битумен грунд IKO pro SA (при боядисани метална повърхност не се изисква грундиране).

Тип Битум SBS
Дебелина мм 1,60
Тегло 1,67 кг/м²
Тип армировка комбинация полиестер стъклофибър
Покритие горно алуминиево
Покритие долно самозалепваща се битумна повърхност
Размери дължина20,00 м.
Размери широчина1,08 м.
Рула палет15

Брошура и системи битумни хидроизолационни мембрани

Изтегли брошура и системи битумни хидроизолационни мембрани