Покрив с битумни хидроизолационни мембрани
  • mark

IKOshield PRO ALU/SA 20 m

Пароизолационна мембрана(сгради с вътрешен климат ІV), състояща се от еластомерен (SBS) битум и комбинирана армировка от полиестер – стъклофибър. Горната повърхност е покрита с алуминиево фолио, а долна повърхност е самозалепваща се.
Метод на полагане: Самозалепваща пароизолационна мембрана се полага заедно с битумен грунд IKO pro SA (при боядисани метална повърхност не се изисква грундиране).

Тип Битум SBS
Дебелина мм 1,60
Тегло 1,67 кг/м²
Тип армировка комбинация полиестер стъклофибър
Покритие горно алуминиево
Покритие долно самозалепваща се битумна повърхност
Размери дължина20,00 м.
Размери широчина1,08 м.
Рула палет15

Брошура битумни хидроизолационни мембрани

Изтегли брошура битумни хидроизолационни мембрани