Покрив с битумни хидроизолационни мембрани

Хидроизолационни мембрани за "зелени" покриви

Набор от APP и SBS модифицирани хидроизолационни мембрани специално проектирани за употреба при изграждането на "зелени" покривни системи. Освен традиционните полимерни модификатори, при тези мембрани са вложени допълнителни компоненти за устойчивост на корени и химическа стабилност. Отново при тези продукти IKO използва и допълнителен набор от специфични структурооптимизиращи добавки, осигуряващи забележителния им живот и повишената им устойчивост.

Мембрани за "зелени" покриви

Брошура и системи битумни хидроизолационни мембрани

Изтегли брошура и системи битумни хидроизолационни мембрани
Наименование Тип Битум Дебелина мм Тегло кг./м² Цвят на минер. защита дължина м ширина м
  • mark
Мембрани за "зелени" покриви
IKO Roofgarden 4 APP AD/F 7,5 m
трудно горим
APP 4,00
#
5,00
6,13 тъмно сив 7,50 1,00
IKO Roofgarden 4 APP T/F 7,5 m APP
4,00

5,07 * 7,50 1,00
IKO Roofgarden 4 SBS T/F 7,5 m SBS
4,00

5,07 * 7,50 1,00
IKO Roofgarden 4 SBS AD/F 7,5 m
трудно горим
SBS 4,00
#
5,00
6,13 тъмно сив 7,50 1,00
IKO Roofgarden Pantera 7,5 m
трудно горим
SBS 4,00
#
5,00
5,87 графит 7,50 1,00
# Дебелина при оголената ивица за застъп и обща максимална дебелина включ. минералната защита