Покрив с битумни хидроизолационни мембрани

SBS хидроизолационни мембрани без минерална защита

Хидроизолационните SBS мембрани без минерална защита са подходящи за първи слой при многопластови SBS хидроизолационни системи. Те са конструирани от подбрани битумни съставки с най-високо качество, обогатени с редица структурооптимизиращи добавки за извънредно дълъг живот. Тези мембрани са армирани с най-ново поколение армировки за якост, стабилност и устойчивост.

Наименование Тип Битум Дебелина мм Тегло кг./м² Цвят на минер. защита дължина м ширина м
IKO Powerflex 4 T/F ICE 8 m SBS 4,00 5,19 * 8,00 1,00
IKO Powerflex 5000 T/F 10 m SBS 3,80 4,90 * 10,00 1,00
IKObase P4 SBS T/F 10 m SBS 4,00 4,75 * 10,00 1,00
IKObase P3 SBS T/F 8 m SBS 3,00 3,81 * 8,00 1,00
IKObase P4000 SBS T/F 8 m SBS 3,10 4,00 * 8,00 1,00
IKObase P3000 SBS T/F 10 m SBS 2,30 2,90 * 10,00 1,00

Брошура битумни хидроизолационни мембрани

Изтегли брошура битумни хидроизолационни мембрани
SBS мембрани без минерална защита