Битумни керемиди Number One

Специално разработени битумни керемиди с оптимизирана цена и устойчивост, висок жизнен цикъл и неизбледняващи цветове. Битумни керемиди NUMBER ONE имат европейска маркировка и стандарт и притежават гаранционно покритие за качеството от IKO.

Number One 3Tab Number One Biber Number One Tri Number One HEX
  • mark
Графика на битумни керемиди Number One 3Tab Графика на битумни керемиди Number One Biber Графика на битумни керемиди Number One Tri Графика на битумни керемиди Number One HEX
Дължина (EN 544) 1000 мм (+/-3) 1000 мм (+/-3) 1000 мм (+/-3) 1000 мм (+/-3)
Ширина (EN 544) 336 мм (+/-3) 336 мм (+/-3) 284 мм (+/-3) 318 мм (+/-3)
Тегло 9,4 кг/м² 9,0 кг/м² 9,1 кг/м² 7,5 кг/м²
Максимално покритие/пакет 3,00 м² 3,00 м² 3,00 м² 3,00 м²
Шингли/пакет 21 21 27 22
Пакети/палет 54 54 45 45
Сила на опън надлъжно ≥900 N ≥900 N ≥900 N ≥900 N
Сила на опън напречно ≥600 N ≥600 N ≥600 N ≥600 N
Удължение надлъжно ≥3,5% ≥3,5% ≥3,5% ≥3,5%
Удължение напречно ≥3,5% ≥3,5% ≥3,5% ≥3,5%
Устойчивост на раздиране с пирон 140 N 140 N 140 N 140 N
Загуба на гранули Мкс. 1,2 гр./м² Мкс. 1,2 гр./м² Мкс. 1,2 гр./м² Мкс. 1,2 гр./м²

Обща брошура битумни керемиди

Изтегли обща брошура битумни керемиди - IKO

Брошура битумни керемиди Number One

Изтегли брошура битумни керемиди Number One

Предимства на битумни керемиди Number One

  1. Европейска маркировка и стандарт
  2. Изгодна цена
  3. Неизбледняващи цветове
  4. Устойчивост и висок жизнен цикъл (над 25 год.)
  5. Гаранционно покритие за качеството от IKO