Класически битумни керемиди

Висококачествени стъклофибърни битумни керемиди - най-широко използвани и проверени с времето шингли с превъзходни цветове и устойчивост. Класическите битумни керемиди са обезпечени от гаранцията за качество на IKO.

Суперглас 3Таб Суперглас Бибер
Графика на битумни керемиди Суперглас 3Таб Графика на битумни керемиди Суперглас Бибер
Дължина (EN 544) 1000 мм (+/-3) 1000 мм (+/-3)
Ширина (EN 544) 336 мм (+/-3) 336 мм (+/-3)
Тегло (наклон > 25°) 9,6 кг/м² 9,2 кг/м²
Максимално покритие/пакет 3 м² 3 м²
Шингли/пакет 21 21
Пакети/палет 51 51
Загуба на гранули (EN 12039) макс. 1,2 гр. макс. 1,2 гр.
Сила на опън надлъжно* (EN 12311-1) 900 N/50 мм 900 N/50 мм
Сила на опън напречно* (EN 12311-1) 600 N/50 мм 600 N/50 мм
Удължение преди скъсване надлъжно* (EN 12311-1) 3,50-% 3,50-%
Удължение преди скъсване напречно* (EN 12311-1) 3,50-% 3,50-%
Устойчивост на раздиране от пирон* (EN 12310-1) 140 N 140 N
Пожароустойчивост DIN 4102/7 DIN 4102/7
MSZ 14800-11 MSZ. 14800-11
ZP-2/1991 ZP-2/1991

* Регистрирани средни стойности.

Обща брошура битумни керемиди

Изтегли обща брошура битумни керемиди - IKO

Брошура класически битумни керемиди

Изтегли брошура класически битумни керемиди

Предимства на класическите битумни керемиди

  1. Най-широко използвани и проверени с времето шингли
  2. Оптимална цена
  3. Неизбледняващи цветове
  4. Обезпечени от гаранцията за качество на IKO
  5. Цветова устойчивост