Класически битумни керемиди

Висококачествени стъклофибърни битумни керемиди - най-широко използвани и проверени с времето шингли с превъзходни цветове и устойчивост. Класическите битумни керемиди са обезпечени от гаранцията за качество на IKO.

Суперглас 3Таб Суперглас Бибер
  • mark
Графика на битумни керемиди Суперглас 3Таб Графика на битумни керемиди Суперглас Бибер
Дължина (EN 544) 1000 мм (+/-3) 1000 мм (+/-3)
Ширина (EN 544) 336 мм (+/-3) 336 мм (+/-3)
Тегло (наклон > 25°) 9,6 кг/м² 9,2 кг/м²
Максимално покритие/пакет 3 м² 3 м²
Шингли/пакет 21 21
Пакети/палет 51 51
Загуба на гранули (EN 12039) макс. 1,2 гр. макс. 1,2 гр.
Сила на опън надлъжно* (EN 12311-1) 900 N/50 мм 900 N/50 мм
Сила на опън напречно* (EN 12311-1) 600 N/50 мм 600 N/50 мм
Удължение преди скъсване надлъжно* (EN 12311-1) 3,50-% 3,50-%
Удължение преди скъсване напречно* (EN 12311-1) 3,50-% 3,50-%
Устойчивост на раздиране от пирон* (EN 12310-1) 140 N 140 N
Пожароустойчивост DIN 4102/7 DIN 4102/7
MSZ 14800-11 MSZ. 14800-11
ZP-2/1991 ZP-2/1991

* Регистрирани средни стойности.

Обща брошура битумни керемиди

Изтегли обща брошура битумни керемиди - IKO

Брошура класически битумни керемиди

Изтегли брошура класически битумни керемиди

Предимства на класическите битумни керемиди

  1. Най-широко използвани и проверени с времето шингли
  2. Оптимална цена
  3. Неизбледняващи цветове
  4. Обезпечени от гаранцията за качество на IKO
  5. Цветова устойчивост