Традиционни битумни керемиди

Първокласни стъклофибърни битумни керемиди, превъзхождащи значително и най-строгите световни стандарти с по-дебела стъклофибърна армировка и повишено битумно съдържание. Произвеждат се в голяма гама от цветове.

Арморглас Плюс Викториан Плюс Диамант Плюс
  • mark
Графика на битумни керемиди Арморглас Плюс Графика на битумни керемиди Викториан Плюс Графика на битумни керемиди Диамант Плюс
Дължина (EN 544) 1000 мм (+/-3) 1000 мм (+/-3) 1000 мм (+/-3)
Ширина (EN 544) 336 мм (+/-3) 336 мм (+/-3) 284 мм (+/-3)
Тегло (наклон > 25°) 11,4 кг/м² 11,5 кг/м² 11,0 кг/м²
Максимално покритие/пакет 2 м² 2 м² 2 м²
Шингли/пакет 14 14 18
Пакети/палет 66 66 60
Загуба на гранули (EN 12039) макс. 1,2 гр. макс. 1,2 гр. макс. 1,2 гр.
Сила на опън надлъжно* (EN 12311-1) 1000 N/50 мм 1000 N/50 мм 1000 N/50 мм
Сила на опън напречно* (EN 12311-1) 700 N/50 мм 700 N/50 мм 700 N/50 мм
Удължение преди скъсване надлъжно* (EN 12311-1) 3,50-% 3,50-% 3,50-%
Удължение преди скъсване напречно* (EN 12311-1) 3,50-% 3,50-% 3,50-%
Устойчивост на раздиране от пирон* (EN 12310-1) 160 N 160 N 160 N
Пожароустойчивост DIN 4102/7 DIN 4102/7 DIN 4102/7
PN-B-02872/1996 PN-B-02872/1996 PN-B-02872/1996
MSZ 14800-11 MSZ 14800-11 MSZ 14800-11
norm B 3800/3 norm B 3800/3
BS 476/3  
M3
ZP-2/1991 ZP-2/1991 ZP-2/1991

* Регистрирани средни стойности.

Обща брошура битумни керемиди

Изтегли обща брошура битумни керемиди - IKO

Брошура традиционни битумни керемиди

Изтегли брошура традиционни битумни керемиди

Предимства на традиционните битумни керемиди

  1. Превъзхожда значително и най-строгите световни стандарти
  2. По-дебела стъклофибърна армировка
  3. Повишено битумно съдържание
  4. Произвежда се в голяма гама от цветове