Покрив с битумни керемиди
  • mark

Фотоволтаични системи Iko Solar

Дълговечна, енергийно продуктивна фотоволтаична покривна система от най-ново поколение с гарантирана висока производителност.

Iko Solar лого

"Енергийният покрив": Високопродуктивна покривна система с фотоволтаичните модули IKO Solar

"Енергийният покрив" не се състои само от хидроизолационни мембрани. Те са само една от многото съставни части, които трябва да функционират съвместно и да са в хармония и със самата сграда, нейната функция, изискването за енергийна ефективност, покривната структура, метода на полагане и експлоатационния живот на покрива, както и всички останали допълнителни изисквания, като пожароустойчивост, отразителен капацитет и т.н. Инсталирането на енергийноспестяващи и енергийно-генериращи системи създава допълнителен мащаб и ни отвежда в друго измерение. Покривът се превръща в "Енергиен покрив".

система Iko Solar

Фотоволтаични слънчеви модули IKO Solar
IKO Solar са тънки екраниращи модули, състоящи се от аморфен силикон (а-Si) под формата на гъвкави ленти, които се самозалепват хоризонтално по покривната мембрана.

"Енергийният покрив" генерира зелено електричество безплатно. безплатно електричество

IKO Reflect: Отразяващи топлината бели покривни мембрани, които отразяват слънчевото лъчене

IKO Reflect

Като резултат от това слънцеотразяване, температурата на покривната повърхност ще бъде значително по-ниска и по този начин ще повиши производителността на инвестицията Ви. Експлоатационният живот също ще нарасне в резултат на минимализирането на температурните колебания.

Белият горен слой създава допълнително светлинно сияние над соларните модули, което ги прави дори още по-ефективни. Бялата PU обвивка на мембраната в допълнение позволява употребата на дъждовната вода за санитарни цели и растително напояване.

Монтажът на покривните мембрани IKO Reflect е напълно безпламъчно, а системата е в съответствие с европейския стандарт и Теста за горимост Broof (t1) по отношение на устойчивостта към разпространение на огън.

Енергиен покрив Iko Solar - 5

Spectraplan TPE: Последно поколение в синтетичните мембрани, съчетаващи най-добрите характеристики на термопластите(напр. PVC) и еластомерите (напр. EPDM)

Тези мембрани са най-устойчивата полимерна технология в света на покривите. Характеризират се с безпрецедентно дълъг живот и ненадминати технически свойства. Ултравиолетовите лъчи имат нищожно влияние върху тях. Spectraplan TPE e напълно екологично чист и безвреден, тъй като полимерите в него не реагират с никакви други вещества, както и не отделят такива. Затова Spectraplan TPE също позволява употребата на дъждовната вода за санитарни цели и растително напояване, но дори се употребяват и при работа по басейни или контейнери за питейни цели. Spectraplan TPE e 100% рециклиращ се продукт. Светлият цвят на тази мембрана, както и структурата на обвиващия полимер, отново способстват за отразяване на слънчевата светлина и поддържане на ниска температура на покривния пакет. Покривните мембрани Spectraplan TPE са устойчиви на възпламеняване в съответствие с новия строг европейски стандарт ENV1187.

"Енергийният покрив" има извънредно траен, здрав и високотехнологичен завършващ слой на хидроизолационната система. Енергиен покрив Iko Solar - 6

IKO Enertherm - високоефективна PIR термоизолация

С ламбда стойност от 0.023 W/mK, IKO enertherm се откроява от другите топлоизолационни материали, защото PIR просто осигурява по-добра топлоизолация! На практика Вие печелите по-добри резултати с по-тънък и освен това значително по-лек топлоизолационен слой. Enertherm не се топи и представлява пожароустойчива термоизолация. Лекият, но въпреки това високо устойчив на натиск панел, придава на покрива допълнителна твърдост и устойчиво поведение при движение върху него. Затова всякакви действия по поддръжка и инспекция на покрива могат да бъдат извършвани лесно и сигурно.

"Енергийният покрив" е изключително енергийно ефективен.

IKO Solar е лека система

Благодарение на теглото си от само 3.5 kg/m², модулите IKO Solar могат да бъдат подходящи за всички покривни типове. Те са изключително удобни за леки метални покривни конструкции, покривни площи с голямо разстояние между колоните и при ремонт и саниране на сгради. Ниското тегло на модулите IKO Solar позволява лесното им интегриране към конструкцията без да са необходими изменения нито на покрива, нито на самата сграда.

Iko Solar triple-junction

IKO Solar гарантира висока производителност на електроенергия

Технологията triple-junction прави възможно модулите да улавят червения, зеления и синия спектър на светлината. Това позволява улавянето както на директната слънчева светлина, така и на разсеяната. Това резултира в много по-добра производителност, особено в случаите когато имаме нисък ъгъл на падане на светлината, сянка, облачност, мъгла, прах или по някаква причина модулите не са позиционирани идеално. Фино изработената и прецизно преплетена структура на 'байпас' диодите гарантира, че ако една от клетките се повреди, няма да се появят прекъсвания в електрическия поток.

IKO Solar не уврежда Вашия покрив

Гъвкавите и леки модули IKO Solar се инсталират от сертифицирани покривни специалисти. Нашият подход е уникален с това, че е изграден от гледна точка на покрива и покривната мембрана, а необятният ни опит и ноу-хау в хидроизолациите гарантира дългия експлоатационен живот на Вашата инвестиция. За инсталацията на модулите IKO Solar не се налагат никакви перфорации на покрива, изграждането на каквито и да било допълнителни конструкции или тежки баластови системи.

Модулите IKO Solar образуват защитна броня за покривната мембрана

Модулите IKO Solar са със самопочистваща се повърхност. Те са устойчиви на всякакви метеорологични условия и отблъскват мърсотията. Те са чисти и подходящи за оползотворяване на покривните води за санитарни цели и растително напояване. Дълговечният, прозрачен полимерен слой директно допринася за пожароустойчивостта на покрива и също дава допълнителна защита срещу механични повреди на покривното покритие (напр. градушка).

Сравнение на покрив с Iko Solar

Модулите IKO Solar се залепват хоризонтално по покривното покритие

Те се интегрират дискретно с покрива и всичко останало. Самата архитектура на сградата не се променя и затова не е необходимо изваждането на допълнително разрешение за сградата от властите. Тъй като модулите IKO Solar се монтират хоризонтално на покрива, те не биват засягани от ветровете. Това е важно предимство за високи здания или за покриви, разположени в близост до морски брегове. Ефективната покрита от фотоволтаични модули площ е също значително по-голяма, тъй като няма зони, които са засенчени от вертикални панели. По този начин се постига максимален Wp (ватов пик).