Армормат ООД сертифицира системата си за управление на качеството с ISO 9001:2000

Армормат ООД сертифицира системата си за управление на качеството с ISO 9001:2000
В средата на февруари 2007 г. авторитетната сертификационна организация BVQI извърши одит на Армормат ООД. С положителната оценка, получена при одита, фирмата за пореден път защити репутация си на един от най-надеждните доставчици в областта на покривните и хидроизолационните системи в страната. Полученият сертификат ISO 9001:2000 още веднъж затвърждава името на Армормат като изпитан и коректен партньор в бранша.