ИКО Солар

ИКО Солар
От сезон 2010 Армормат започва продажбата на фотоволтаичните модули IKO Solar – цялостна покривна концепция за генериране на слънчева ел. енергия. IKO Solar е система от фотоволтаични модули от ново поколение с висока продуктивност и редица други забележителни предимства. Като световен лидер в производството на покривни материали IKO разглежда концепцията за производството на слънчева енергия и от гледна точка на покрива, като резултатът е най-иновативната, надеждна и продуктивна система – IKO Solar. Нашата цел е да развиваме нови енергийно ефективни и екологично чисти продукти и системи, които да дадат възможност на потребителите икономично да изпълнят нарастващите и все по-стриктни изисквания и норми за енергийна ефективност и опазване на околната среда.