НА АРМОРМАТ БЕ ПРИСЪДЕН ЗНАКЪТ ЗА КАЧЕСТВО НА БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА ИЗОЛАЦИИ В СТРОИТЕЛСТВОТО

НА АРМОРМАТ БЕ ПРИСЪДЕН ЗНАКЪТ ЗА КАЧЕСТВО НА БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА ИЗОЛАЦИИ В СТРОИТЕЛСТВОТО
На свое заседание, проведено на 14 септември 2006 година, техническият съвет на Българската асоциация за изолации в строителството /БАИС/ присъди отличието “Знак за качество на БАИС” на Армормат ООД. Отличието се присъжда за на фирми от областта на изолациите с доказано качество на работа на фирмата, изградили подобаващо техническо и рекламно обслужване за купувачите, изготвили пълно сертифициране на продуктите и системите си и разработили конкретни мерки за етична и професионална работа с партньорите си на българския пазар. Знакът за качество на БАИС е поредното свидетелство за доброто име на Армормат и безупречната репутация на предлаганите материали и системи от дружеството.