От март 2008 в сериите "Суперглас Бибер", „Арморшилд” и „Арморвалей” въвеждаме още цветове

От март 2008 в сериите
Тази година в серията “Суперглас Бибер” IKO въвежда цвета №15 – “Морско син“. При „Арморшилд” започна производството на цвят №70 – “Кедрово дърво ултра“, а при мембраните със съответстващ цвят „Арморвалей” ще бъдат на разположение и цветовете №06 – „Капелено сив” и № 14 – „Огнено червен”. Запознайте се по-отблизо с тях на страницата с продуктите. Вярваме, че тези вече така търсени нови цветове ще дадат нови възможности на всички наши партньори и ще се харесат на много нови купувачи.