Светлинни тунели за плосък покрив

Светлинни тунели за плосък покрив

Светлинният тунел VELUX за плосък покрив е създаден, за да внесе естествена светлина в коридори, стълбища, бани и килери, разположени под покрива там, където не е възможно поставянето на VELUX прозорец за плосък покрив.

Тунелите VELUX - и с гъвкава, и с гладка тръба - предоставят различни възможности за монтаж. Тези с гъвкава тръба могат да се поставят, когато ъгълът между покрива и тавана на помещението е прекалено малък за тунел с гладка тръба. А тези с гладка тръба са удачни при по-голям ъгъл или когато вътрешният аплик е разположен точно под външния прозорец на тунела.

Светлинен тунел VELUX за плосък покрив може да се монтира на покрив с наклон между 0° - 15° (VELUX код: TCF/TCR). Всички те се монтират лесно без значение от типа на покрива Ви.

За скатни покриви ще Ви трябва светлинен тунел VELUX за скатен покрив.

Светлинен тунел с гъвкава тръба TCF
Светлинен тунел с гъвкава тръба TCF

Препоръчва се за разстояние от тавана на стаята до горния ръб на покрива между 0,2 и 0,9 м.

Тръбата е с дължина 1 м, диаметър 35 см и е със супер рефлексно вътрешно покритие.

Лесен за сглобяване.

Лесен за сглобяване вътрешен дифузер с лакирана поликарбонатна изолираща рамка.

Покривният модул от PVC и куполът са или от акрил, или от поликарбонат.

Светлинен тунел с гладка тръба TCR
Светлинен тунел с гладка тръба TCR

Препоръчва се за разстояние от тавана на стаята до горния ръб на покрива между 0,8 и 6,0 м.

Тръбата е дълга 1,7 м и е подходяща когато разстоянието е по-голямо (с помощта на удължители ZTR) или когато трябва да се постигне по-висока степен на осветяване.

Тръбата е съставена от отделни части, вкл. две 45 градусови колена.

Може да се удължи до 6 м.

Тръбата е с диаметър 35 см.

Супер рефлексното вътрешно покритие на тръбата на тунела осигурява отражение на слънчевата светлина до 98%.

Лесен за сглобяване вътрешен дифузер с лакирана поликарбонатна изолираща рамка.

Външният модул е от PVC, а куполът е акрилатен.