Покрив с полимерни хидроизолационни мембрани Spectraplan
  • mark

TPE хидроизолационни мембрани Spectraplan

Най-устойчивата полимерна технология за цялостна покривна концепция.

Spectraplan лого

TPE като основния полимер в покривните мембрани Spectraplan

TPE е обобщаващият термин за специална група полиолефини, притежаващи основните характеристики на еластомерите (гъвкавост, еластичност), но с тази особеност, че могат да бъдат обработвани като термопласти (термично омекване, пластична деформация).

Полиолефините са полимери, базирани изключително на въглерод и водород; примерите включват видоизменен полиетилен и полипропилен. Тези по-традиционни полиолефини са добре познатите термопласти, които демонстрират някои отлични характиристики и са известни сред търговските среди като TPO. Прилагането обаче на ултра-модерни катализатори при уникален химичен процес, води до възникването на много чисти полиолефини с преобладаваща еластомерна природа, които обаче също притежават и по-лесно контролируеми термопластични характеристики (TPE).

TPE хидроизолационни мембрани Spectraplan - 1

TPE в Spectraplan предлага предпочитаните положителни характеристики и на термопластите и на еластомерите

TPE хидроизолационни мембрани Spectraplan - 2

За разлика от термопластите, чиято гъвкавост се постига и е резултат от физичното поведение на добавките към веригите на полимера (омекотители, каучукови/гумени добавки, синтетични модификатори), TPE притежава химически заложена гъвкавост.

При нагряване TPE демонстрира забележително поведение на разтопяване/разтичане, за разлика от еластомерите, които въобще нямат такова поведение. Благодарение на уникалните си качества като специално композиран полимер, TPE се използва вече дълги години за екстремални (индустриални) приложения, а сега вече и като покривна мембрана.

Покривните мембрани Spectraplan TPE са решение за всички съществуващи еднопластови покривни системи – с механично закрепване; за свободно полагане с баласт; частично или напълно залепване.

Изключителните показатели на мембраните Spectraplan

TPE хидроизолационни мембрани Spectraplan - 3

Много висока устойчивост срещу стареене

Ултравиолетовите лъчи имат нищожно влияние върху мембраните Spectraplan. Въздействието на озона не причинява никакво износване на повърхността. Лежаща вода не оказва вредно влияние и не поглъща химикали от тялото на мембраната. Така очакваният живот на покривните мембрани Spectraplan TPE е изключително дълъг.

Надеждна и сигурна спойка на шева

Полимерът Spectraplan TPE има извънредно обширен температурен интервал на спояване, което свежда до минимум чувствителността му към манипулиране с него. Това се определя от отличното поведение на разтопяване/разтичане на TPE полимера. Освен това мембраните Spectraplan притежават също и висока степен на вътрешна кохезия. Употребата на идентичен TPE полимер за горната и долната страна на мембраната, в комбинация с отличното поведение на разтичане довежда до хомогенна и надеждна спойка, която е по-здрава и от самата мембрана. TPE полимерът не абсорбира вода, което гарантира високо качество на термично споения шев, дори след стареене.

Отсъствие на капилярна структура

TPE хидроизолационни мембрани Spectraplan - 4

Отличното поведение на разтичане на полимера осигурява перфектна и плътна обвивка на полиестерната армировка, което не допуска образуването на капиляри. Мембраните Spectraplan TPE са армирани с влакна, които не абсорбират влага. Допълнителна сигурност се постига чрез хомогенно обкантване, което се извършва по време на производството.

Устойчивост на корени

Еластомерната природа на TPE обезпечава Spectraplan с изключително добра защита срещу корени.

Химична резистентност и съвместимост

TPE хидроизолационни мембрани Spectraplan - 5

Високата степен на чистота в TPE полимерите, тяхната аморфна структура и отсъствието на летливи субстанции, води до извънредно висока химична резистентност. Spectraplan TPE е резистентен към редица органични и неорганични вещества и разтворители. Spectraplan TPE е съвместим също и с битум и може да бъде полаган директно върху (и едновременно с) всякакви битумни покрития, както и полистирени (EPS/XPS), без да има необходимост от разделящ слой.

Spectraplan е напълно съвместим с битумните покривни материали.

TPE хидроизолационни мембрани Spectraplan - 6

Еластичност

Благодарение на дълготрайната и висока степен еластичност на TPE, покривните мембрани Spectraplan притежават висока устойчивост към умора, износване и натоварване. Движения и измествания в основата, на която са били положени биват понасяни в огромна степен с лекота, без да са извършени специални детайли в добавка към системата за това.

Термична спойка на застъпването при Spectraplan. Спойката е по-здрава от самата мембрана.

Ефект на памет

За разлика от ТРО - мембраните, ефектът на памет, който се свързва с еластомерите се наблюдава отчетливо при Spectraplan TPE. Като резултат от това, готовият монтаж изглежда изпънат, без да се прилагат специални усилия за това по периметъра на монтиране.

TPE хидроизолационни мембрани Spectraplan - 7

Дълъг живот

Хомогенният състав на основния полимер на Spectraplan TPE и липсата на омекотители резултират в много стабилна химична смес. Покривните мембрани Spectraplan остават еластични почти завинаги и стареенето им е нищожно. Те не абсорбират влага, не се увреждат от ултравиолетовите лъчи и озон, други вещества в допир с тях не поглъщат химикали от Spectraplan. Мембраните Spectraplan не подлежат на гниене и са устойчиви на корени.

Покривните мембрани Spectraplan притежават изключителна химична устойчивост и са съвместими с всички стандартни строителни материали. Те могат заслужено да бъдат считани за новото поколение и еволюция на досегашната генерация покривни полимерни мембрани.

TPE хидроизолационни мембрани Spectraplan - 8

Безвредни за околната среда и подлежащи на рециклиране

За разлика от хлор-съдържащите полимерни мембрани (РVС), които съществуват на пазара, покривните мембрани Spectraplan TPE са абсолютно безопасни за околната среда. Spectraplan TPE не съдържа халогени (хлор, флуор, бром и йод), омекотители, (H)CFCs и тежки метали. Полимерът TPE е чист, хомогенен и без примеси, което го прави годен за рециклиране до суровина или краен продукт след края на дългия му живот. Други вещества в допир със Spectraplan не поглъщат химикали от мембраната. Следователно този материал намира широко приложение в изграждането на водохранилища, покриви и съоръжения чиято вода се използва директно за напояване и др.

TPE хидроизолационни мембрани Spectraplan - 9

Безопасен и надежден монтаж

Покривните мембрани Spectraplan TPE се спояват термично с помощта на горещ въздух. По време на този процес не се отделят вредни или дразнещи изпарения или дим. Spectraplan TPE се отличава рязко от всички термопласти, предлагащи се на пазара благодарение на уникалния си много широк температурен диапазон на спояване и отличното поведение на разтичане на TPE полимера. Резултатът от това е бърз монтаж с висока степен на сигурност и отлично качество на спойката, която е по-здрава и от самата мембрана. Не се налага употребата на вредни почистващи препарати след работата по спояването. Боравенето със Spectraplan TPE е лесно дори при най-високите летни температури, като също така мембраната запазва своята гъвкавост и при най-студени зимни условия. Spectraplan TPE може да се прилага върху покриви с много голямо натоварване като подземни и надземни паркинги, покривни градини и др.

Оптимална безопасност за хората и околната среда

TPE хидроизолационни мембрани Spectraplan - 10 TPE хидроизолационни мембрани Spectraplan - 11

Покривните мембрани Spectraplan TPE са устойчиви на възпламеняване в съответствие с новия строг Европейски стандарт пожарна безопасност ENV1187. Противовъзпламенителните съставки, използвани в полимера Spectraplan TPE не са токсични и не съдържат халогени. В случай на пожар, покривните мембрани Spectraplan TPE не допринасят нито за увеличаване на количеството дим, нито за разширяване на пламъците вследствие на разтапянето на полимера TPE, както и не се отделят токсични газове.

Висока резистентност срещу вятър

TPE хидроизолационни мембрани Spectraplan - 12 TPE хидроизолационни мембрани Spectraplan - 13

Системата за механично закрепване IKOfix е специално разработена за мембраните от серията Spectraplan SM. Тя включва устойчиви към корозия елементи и е приложима за всеки вид основа, подходяща за механично закрепване. Комбинацията между системата за механично закрепване IKOfix и изключителните механични свойства на покривните мембрани SpectraplanSM TPE води до особено висок капацитет на абсорбиране на енергия и отклоняването й към основата.

Лесни за поддръжка и ремонтни дейности

TPE хидроизолационни мембрани Spectraplan - 14 TPE хидроизолационни мембрани Spectraplan - 15

Покривните мембрани Spectraplan TPE не абсорбират влага и са податливи в много малка степен единствено на запрашаване. Това означава, че във времето е възможно да се прибавят допълнителни детайли в случай на нужда или да се извършат дейности по ремонт или поддръжка. Мембраните Spectraplan TPE са лесни за почистване със сапунен разтвор, като се използва мека метла или четка. Оборудване за чистене с високо налягане може също да бъде използвано.