Водосточни тръби

Водосточните тръби се използват за отвеждане на събраната от улуците и други отводнители вода. Биват най-често кръгли и правоъгълни в различни размери. Допълнителните елементи от кривки и отклонения допълват цялостната система за отводняване на покрива.

Американски безшевни улуци

Кривки за водосточни тръби

Кривките или така наречените колена се изработват в съответните диаметър и размери на тръбите, за които ще се използват. Възможни са най-различни големини на ъгъла им. Те са специално оребрени и усилени, за да имат най-висока устойчивост на напън, причинен от замръзване.

Отклонения за водосточни тръби

На разположение са най-разнообразни отклонения за водосточни тръби. Чрез тях се осъществяват връзките и комбинирането между тръби с еднакъв или различен размер и форма, за изграждането на цялостната структура на покривното отводняване.

Водосточни тръби - 1
Водосточни тръби - 2

Цветове на водосточни тръби, отклонения и кривки