Покрив с битумни хидроизолационни мембрани
  • mark

IKO Powergum Quadra AD 6 m

Хидроизолационна мембрана, състояща се от пластомерен трудно горим (APP) битум и комбинирана армировка от полиестер – стъклофибър. Горната повърхност е покрита с тъмно графитена минерална посипка, а долната пародифузионна повърхност е защитена от фолио, което изгаря при газо-пламъчно заваряване. Тази мембрана е подходяща за полагане при едно- или многопластова система. IKO Powergum Quadra AD 6 m принадлежи към класа на трудно горимите мембрани.
Метод на полагане: частично газо-пламъчно заваряване.

Тип Битум APP
Дебелина мм 5,00 # 6,00
Тегло 6,33 кг/м²
Тип армировка комбинация полиестер стъклофибър
Покритие горно мин
Покритие долно фолио ромбоиден профил
Цвят на минер. защитатъмно сив
Размери дължина6,00 м.
Размери широчина1,00 м.
Рула палет25

Брошура битумни хидроизолационни мембрани

Изтегли брошура битумни хидроизолационни мембрани