Покрив с битумни хидроизолационни мембрани
  • mark

IKO Powergum Quadra AD 6 m

Хидроизолационна мембрана, състояща се от пластомерен трудно горим (APP) битум и комбинирана армировка от полиестер – стъклофибър. Горната повърхност е покрита с тъмно графитена минерална посипка, а долната пародифузионна повърхност е защитена от фолио, което изгаря при газо-пламъчно заваряване. Тази мембрана е подходяща за полагане при едно- или многопластова система. IKO Powergum Quadra AD 6 m принадлежи към класа на трудно горимите мембрани.
Метод на полагане: частично газо-пламъчно заваряване.

  • Отлична адхезия на мембраната към основата (до три пъти по-висока от конвенционалните мембрани) благодарение на специално модифицираните адхезивни участъци (квадри) по долната си повърхност, които са патентована технология на IKO
  • Тежка комбинирана основа от полиестер и стъклофибър за максимална здравина и сигурност, осигуряваща висока стабилност на размерите и подходяща и за механично закрепване.
  • Наличие на специална канална структура по долната повърхност на мембраната за осъществяване на отлична пародифузия.
  • Трудно горим материал
  • Високото битумно съдържание, както и специалните компоненти в сместа осигуряват много висока адхезия в зоните на застъпите за максимално качество при механичен монтаж
  • Комбинация между APP (за термична стабилност и устойчивост) и SBS (за перфектна адхезия и пластичност)
  • Минералното покритие при този продукт е от графитено черни гранули, а не от шисти
  • Значително по-малък разход на газ за полагане на мембраната. Използва се метода "Quick Fix", при който е достатъчно само да бъде прогорено фолиото по долната повърхност на мембраната, за да се осъществи адхезия към основата.
  • Системата може да бъде само от един пласт. "Powergum Quadra Две в Едно" не изисква полагането на подложни слоеве.
Тип Битум APP
Дебелина мм 5,00 # 6,00
Тегло 6,33 кг/м²
Тип армировка комбинация полиестер стъклофибър
Покритие горно мин
Покритие долно фолио ромбоиден профил
Цвят на минер. защитатъмно сив
Размери дължина6,00 м.
Размери широчина1,00 м.
Рула палет25

Брошура и системи битумни хидроизолационни мембрани

Изтегли брошура и системи битумни хидроизолационни мембрани