Покрив с битумни хидроизолационни мембрани
  • mark

IKO Powergum Quadra AD 6 m

Хидроизолационна мембрана, състояща се от пластомерен трудно горим (APP) битум и комбинирана армировка от полиестер – стъклофибър. Горната повърхност е покрита с тъмно графитена минерална посипка, а долната пародифузионна повърхност е защитена от фолио, което изгаря при газо-пламъчно заваряване. Тази мембрана е подходяща за полагане при едно- или многопластова система. IKO Powergum Quadra AD 6 m принадлежи към класа на трудно горимите мембрани.
Метод на полагане: частично газо-пламъчно заваряване.

Тип Битум APP
Дебелина мм 5,00 # 6,00
Тегло 6,33 кг/м²
Тип армировка комбинация полиестер стъклофибър
Покритие горно мин
Покритие долно фолио ромбоиден профил
Цвят на минер. защитатъмно сив
Размери дължина6,00 м.
Размери широчина1,00 м.
Рула палет25

Брошура и системи битумни хидроизолационни мембрани

Изтегли брошура и системи битумни хидроизолационни мембрани