Битумни керемиди "ЩИТ"

Технически усъвършенствани, напълно самозалепващи се битумни керемиди. На разположение са в няколко модерни форми със забележителен външен вид. Дълговечната им защита е осигурена от употребата на цялостна силно адхезивна ивица за самозалепване, конструирана от специални битумни съставки. Специално проектирани за райони със силен вятър и снеговалежи.

Суперглас Хекс Арморшилд Плюс Бибершилд Диамантшилд
  • mark
Графика на битумни керемиди Суперглас Хекс Графика на битумни керемиди Арморшилд Графика на битумни керемиди Бибершилд Графика на битумни керемиди Диамантшилд
Дължина (EN 544) 1000 мм (+/-3) 1000 мм (+/-3) 1000 мм (+/-3) 1000 мм (+/-3)
Ширина (EN 544) 318 мм (+/-3) 318 мм (+/-3) 336 мм (+/-3) 284 мм (+/-3)
Тегло (наклон > 25°) 8,0 кг/м² 8,0 кг/м² 9,1 кг/м² 11,2 кг/м²
Максимално покритие/пакет 3,00 м² 2,00 м² 3,00 м² 2,46 м²
Шингли/пакет 22 15 21 22
Пакети/палет 45 60 48 36
Загуба на гранули (EN 12039) макс. 1,2 гр. макс. 1,2 гр. макс. 1,2 гр. макс. 1,2 гр.
Сила на опън надлъжно* (EN 12311-1) 1000 N/50 мм 1000 N/50 мм 1000 N/50 мм 1000 N/50 мм
Сила на опън напречно* (EN 12311-1) 700 N/50 мм 700 N/50 мм 700 N/50 мм 700 N/50 мм
Удължение преди скъсване надлъжно* (EN 12311-1) 3,50-% 3,50-% 3,50-% 3,50-%
Удължение преди скъсване напречно* (EN 12311-1) 3,50-% 3,50-% 3,50-% 3,50-%
Устойчивост на раздиране от пирон* (EN 12310-1) 160 N 160 N 160 N 160 N
Ветроустойчивост (тест чрез аеродинамична тръба: наклон 10°) До 220 км/ч До 220 км/ч
Пожароустойчивост DIN 4102/7 DIN 4102/7
PN-B-02872/1996
MSZ 14800-11
BS 476/3
ZP-2/1991

* Регистрирани средни стойности.

Обща брошура битумни керемиди

Изтегли обща брошура битумни керемиди - IKO

Брошура битумни керемиди "ЩИТ"

Изтегли брошура битумни керемиди ЩИТ

Предимства на битумни керемиди "ЩИТ"

  1. Могат да се използват при вертикални повърхности
  2. Пълна сигурност при навяване и обратно пълзене на вода и сняг
  3. Изключителна устойчивост на силни ветрове
  4. Произвежда се в най-широка гама от цветове
  5. По-икономичен при ниски наклони (до 15°)
  6. Лесен за монтаж при стръмни покривни наклони