Битумни керемиди "ЩИТ"

Технически усъвършенствани, напълно самозалепващи се битумни керемиди. На разположение са в няколко модерни форми със забележителен външен вид. Дълговечната им защита е осигурена от употребата на цялостна силно адхезивна ивица за самозалепване, конструирана от специални битумни съставки. Специално проектирани за райони със силен вятър и снеговалежи.

Суперглас Хекс Арморшилд Бибершилд Диамантшилд
Графика на битумни керемиди Суперглас Хекс Графика на битумни керемиди Арморшилд Графика на битумни керемиди Бибершилд Графика на битумни керемиди Диамантшилд
Дължина (EN 544) 1000 мм (+/-3) 1000 мм (+/-3) 1000 мм (+/-3) 1000 мм (+/-3)
Ширина (EN 544) 318 мм (+/-3) 318 мм (+/-3) 336 мм (+/-3) 284 мм (+/-3)
Тегло (наклон > 25°) 8,0 кг/м² 9,2 кг/м² 9,1 кг/м² 11,2 кг/м²
Максимално покритие/пакет 3,00 м² 3,00 м² 3,00 м² 2,46 м²
Шингли/пакет 22 22 21 22
Пакети/палет 45 42 48 36
Загуба на гранули (EN 12039) макс. 1,2 гр. макс. 1,2 гр. макс. 1,2 гр. макс. 1,2 гр.
Сила на опън надлъжно* (EN 12311-1) 1000 N/50 мм 1000 N/50 мм 1000 N/50 мм 1000 N/50 мм
Сила на опън напречно* (EN 12311-1) 700 N/50 мм 700 N/50 мм 700 N/50 мм 700 N/50 мм
Удължение преди скъсване надлъжно* (EN 12311-1) 3,50-% 3,50-% 3,50-% 3,50-%
Удължение преди скъсване напречно* (EN 12311-1) 3,50-% 3,50-% 3,50-% 3,50-%
Устойчивост на раздиране от пирон* (EN 12310-1) 160 N 160 N 160 N 160 N
Ветроустойчивост (тест чрез аеродинамична тръба: наклон 10°) До 220 км/ч До 220 км/ч
Пожароустойчивост DIN 4102/7 DIN 4102/7
PN-B-02872/1996
MSZ 14800-11
BS 476/3
ZP-2/1991

* Регистрирани средни стойности.

Обща брошура битумни керемиди

Изтегли обща брошура битумни керемиди - IKO

Брошура битумни керемиди "ЩИТ"

Изтегли брошура битумни керемиди ЩИТ

Предимства на битумни керемиди "ЩИТ"

  1. Могат да се използват при вертикални повърхности
  2. Пълна сигурност при навяване и обратно пълзене на вода и сняг
  3. Изключителна устойчивост на силни ветрове
  4. Произвежда се в най-широка гама от цветове
  5. По-икономичен при ниски наклони (до 15°)
  6. Лесен за монтаж при стръмни покривни наклони