Американски безшевни улуци

Американските безшевни улуци се произвеждат от метал с цветно полиестерно покритие и могат да бъдат с неограничена дължина без нуждата от снадки. Притежават красив и много устойчив профил, а монтажът им е многократно по-лесен и бърз.

Американски безшевни улуци
Покрив с безшевни улуци

Американските безшевни улуци се произвеждат от метал и могат да бъдат с неограничена дължина. Ламарината, от която те се изготвят, е предварително нацепена във вид на лента с определена ширина и навита на руло. Дебелините, които се използват, са 0,5-0,6 мм.

Тя се подава в машината за производство на безшевни улуци и от тук нататък всичко става автоматично, като от другата страна на машината излиза готовият улук.

Машината може да бъде и мобилна, като по този начин производството на безшевни улуци става на място до строителния обект. По този начин се "изтеглят" готови парчета улуци с дължини, които точно съвпадат с дължините на стрехите на сградата, без значение от това какъв е размерът им.

Затова не се налагат снаждания и закопчавания на улуците по дължината на стряхата. Просто по цялата продължителност имаме един цялостен безшевен улук.

Това е и основното предимство на безшевните улуци. Установено е, че в 99% от случаите на теч при конвенционалните метални улуци той е в областта на снадките.

Също така, появата на ръжда при поцинкованите такива става най-бързо и много по-рано отново точно в тези зони.

Ето защо, премахването на снадки при металните улуци означава елиминиране на тези проблеми и значително увеличаване на живота и сигурността на системата.

Предимства на безшевните улуци

 1. Дължината на американските безшевни улуци е неограничена;
 2. Безшевните улуци имат значително по-бърз монтаж от останалите;
 3. Позволяват при монтиране по-широк участък от надулучната пола да бъде в улука, което изключително повишава сигурността срещу теч;
 4. Имат по-добър естетичен вид заради по-елегантния си профил, наречен "К-стил";
 5. Притежават изключително красива и права строителна линия по продължение на цялото завършено изделие;
 6. Липсата на снадки гарантира липсата на течове;
 7. Отново в резултат на липсата на снадки и целостта на детайла, наклонът при монтаж на безшевни улуци, който осигурява надеждно оттичане на водите, е минимален – 0,3 градуса;
 8. Невъзможна е появата на спуквания или други повреди в следствие на термичните цикли, замръзвания и нагрявания;
 9. Има богата възможност за избор на цветове, защото при производството на безшевни улуци, машините не извършват процеси, които нараняват полиестерния цвят на ламарините с такова цветово покритие;
 10. Премахва се субективният фактор от грешка на работника при направа на закопчаванията на снадките. Липсва рискът от некачествено извършени операции при труда на работника, които могат да доведат до теч;
 11. Постига се абсолютна еднаквост на всички детайли и елементи от системата, както по външен вид и геометрия, така и по цвят;
 12. Позволяват значително по-улеснен ремонт и поддръжка в бъдеще. Конзолите, които се употребяват при монтажа на безшевни улуци, са вътрешни и закрепването става само по челната дъска, без да се навлиза по линията на покривната равнина и под покривното покритие, което ги отделя напълно от останалите структурни елементи на покрива. Така техният монтаж и демонтаж може да става отделно от всичко останало;
 13. Възможността за образуване на ледени висулки по тях е доста по-ниска;
 14. Издържат и на най-суровите метеорологични условия без каквито и да било повреди.