Изграждане на фотоволтаични системи Iko Solar

Изграждане на фотоволтаични системи
  • mark

План на фазите за изграждане на покривни фотоволтаични системи

Фаза 1

А. Предварително проучване на енергийното потребление на инвеститора (компания/домакинството).

Б. Преглед на конструкционните елементи на сградата и по-специално на покрива. В случай на съществуващи вече покриви, те трябва да бъдат основно прегледани и проверени. Правилната покривна преценка е възлов компонент при одита.

Ние подхождаме към всеки проект от гледната точка на стабилна, надеждно хидроизолирана покривна основа. Това е необходимо, за да може да се гарантира солидна основа за вашата инвестиция. Цели се животът на покрива да е съразмерен с този на модулите IKO Solar.

Фаза 2

Вие ще получите пълна документация със спецификации, проект и калкулации за очаквания добив на ел. енергия. Екипът от инженери при IKO ще напътства и наблюдава проекта. Ние отговаряме за пълната гама от продукти и по този начин за цялата покривна система. Всички елементи, които образуват тази система, са неразделно свързани, което означава, че за всеки от тях (за целия покривен пакет) Вие ще комуникирате само с един човек.

Фаза 3

А. Гаранция за монтажа на хидроизолационната система. Винаги е съществено важно да се консултирате с покривен специалист, когато извършвате каквато и да е работа по Вашия покрив. Монтажът трябва да се осъществи от оторизирани професионални покривни специалисти. Те са хората, които имат цялостна представа върху сложността на хидроизолационната система и отделните й детайли и изпълнението в цялост на нея и на топлоизолацията.

Техният професионализъм ще сведе до минимум риска от повреди в покрива. Много важни са и периодичните инспекции на обекта след това.

Гаранционният срок на хидроизолационните мембрани IKO reflect е 10 години. Този клас продукти може да се похвали с над 30-годишен проверен и доказан период на живот. Гаранционният срок на хидроизолационните мембрани Spectraplan TPE е 15 или 20 години в зависимост от избраната система, при очакван живот на тези мембрани надхвърлящ 40 години.

Б. Гаранция на инсталацията на соларните модули. Залепването на модулите трябва да се осъществи само от обучени и оторизирани покривни специалисти. Водачите на кабелите и сноповете от кабели се залепват на горния слой на хидроизолацията, което ще рече, че нямаме никакви перфорирания и при техния монтаж.

Ние даваме 20 годишна гаранция за връзката между IKO solar и IKO reflect или Spectraplan TPE.

Фаза 4

Приемане и пускане в действие на "Енергийния покрив". Най-накрая специалист ел. техник ще направи нужните връзки и ще стартира действието на системата.

Ние гарантираме, че системата ще произвежда минимум 80% от изчислената производителност след 20 години служба.

Фаза 5

Договор за поддръжка. При приключването на договора се препоръчва да се подпише и клауза за поддръжка. Оторизираните покривни специалисти ще проверяват покрива ежегодно, за да проверят чистотата на модулите.

Добив на електроенергия с Iko Solar