Покрив с битумни хидроизолационни мембрани
  • mark

IKO Polybridge 4 T/F 11 m

IKO Polybridge е хидроизолационна мембрана, съставена от пластомерен (APP) битум и здрава 240 гр./м² композитна армировка от полиестер и стъклофибър. Горната повърхност е завършена с талк, а долната повърхност е покрита с терморазтопяем филм. IKO Polybridge, положен преди мастиков асфалт или пътен асфалт, осигурява солидно решение за хидроизолации на покривни паркинги, мостове и тунели, като цялостната система може да бъде въведена в експлоатация веднага след монтирането.
Метод на полагане: пълно газо-пламъчно заваряване или свободно полагане и баласт.

Предимства:

  • Позволява директно полагане на мастиков асфалт с температура на монтаж около 250°C и на пътния асфалт при температури между 160 и 220°C
  • Осигурява надеждна връзка между мембраната мастиковият асфалт
  • Отлична адхезия на мембраната към бетонната основа

Тип Битум APP
Дебелина мм 4,00
Тегло 4,50 кг/м²
Тип армировка комбинация полиестер стъклофибър
Покритие горно талк/пясък
Покритие долно фолио
Цвят на минер. защита *
Размери дължина11,00 м.
Размери широчина1,00 м.
Рула палет18

Брошура и системи битумни хидроизолационни мембрани

Изтегли брошура и системи битумни хидроизолационни мембрани