Как да направим улама при покрив от битумни керемиди - три + един метода

Покривна улама - Как да я монтираме при покрив от битумни керемиди?

Покривната улама се образува там, където две наклонени покривни площи се пресичат, за да се създаде вътрешен покривен канал, който отвежда стичащата се вода от по-високите части на покрива. Уламата е един от най-критичните детайли на покрива, тъй като в нея се събира много вода. Ако е неправилно монтирана може да бъде причина за сериозни течове.

По същество има три основни начина за покриване на покривната улама при битумни керемиди: втъкан, отсечен и отворен. Има различни техники, които трябва да познавате за всеки вид монтаж, които ще бъдат обяснени в тази статия. Преди да решите как да монтирате покривната улама, ще трябва да вземете предвид материалите, климата и желания вид на покрива.

Трите метода за покриване на уламата при битумни керемиди

Подготовката на уламата с подложка е изключително важна част от монтажа на покрива. Подложката е неразделна част от всяка улама и осигурява хидроизолационна основа. Всички монтажи на улама изискват подходящи слоеве подложка. Препоръчваме ви да използвате нашата гама подложни слоеве IKO Armourbase, които представляват много издръжливи полиестерни мембрани на битумна основа. Платната за подложка трябва да се положат централно на уламата и да се закрепят с достатъчно крепежни елементи, за да се задържат на място до завършване на основния монтаж на уламата. Самозалепващата се подложка IKO Armourbase Stick може да изисква по-малко крепежи. Подложният материал от двете съседни покривни плоскости трябва да застъпва основния слой на уламата с поне 15 см. Също така всички крепежни елементи трябва да се намират на минимум 15 см от централната линия на уламата.

Втъкан монтаж на улами с битумни керемиди

За да се постигне втъкан монтаж, професионалният монтажник на покриви полага битумни керемиди в уламата и ги нарежда, като ги преплита. Някои собственици предпочитат последователния вид, който осигурява този метод. Но ако битумните керемиди не са положени правилно, уламата може да не легне равномерно, да се образуват неравности и да се влоши цялостният вид на покрива. При този метод не е необходимо да се използва битумно лепило. Въпреки това е много важно да наредите плътно битумните керемиди, като не забивате гвоздеи на по-малко от 15 cm от центъра на уламата. Ако това не се направи правилно, под керемидите може да се получи кухо пространство. То прави битумните керемиди уязвими на пробиви, причинени от стъпки, градушка или други.

03

Този метод е подходящ за направа с битумните керемиди с 3 опашки или ниско профилни шингли,

тъй като еднослойната им конструкция позволява по-лесно да се редят и застъпват. Когато обмисляте да използвате за улама ламинирани битумни керемиди (Кембридж Експрес и Кембридж Екстрийм), трябва да вземете предвид тяхната дебелина и намалена гъвкавост. Те са по-здрави и могат да създадат неравности. Често са твърде дебели, за да могат изобщо да бъдат положени, особено в улама с малък ъгъл. Поради това IKO не препоръчва да се монтират ламинирани битумни керемиди за улама.

Монтаж на отсечени улами

Отсечените улами се монтират бързо и имат по-чист вид от тези с втъкан метод. От страни изглеждат така, сякаш битумните керемиди се срещат в чиста линия в центъра на уламата. Единият слой битумни керемиди всъщност пресича уламата под другия. При отсечени улами, битумните керемиди на едната покривна равнина се монтират през уламата и се удължават с поне 30 см в пресичащата равнина. Битумните керемиди от другата страна се пускат към уламата и се изрязват по линия, успоредна на и 5 cm от централната линия. Горният ъгъл на всяка крайна битумна керемида трябва да се отреже и да се запечата с битумни лепило.

07

Препоръчваме да започнете монтажа с битумни керемиди от страната на уламата с най-малък наклон или най-късо разстояние до билото. По този начин по-голямото количество вода от по-стръмната част на покрива или от по-дългия скат се стича в уламата по-лесно и по-трудно може да мине под битумните керемиди.

01_BG

04_BG

05_BG

Монтаж на улама от отворен тип

Този метод се прави с мембрана Armourvalley или обшивка от ламарина. Те се оставят открити, така че тези материали остават видими на покрива. Някои собственици не харесват външния вид (и шума) на ламарината на уламата. Затова предлагаме руло Armourvalley, чиито цвят е в съответствие с цвета на битумните керемиди. Отворените улами с ламинирани битумни керемиди имат много предимства. Едно от тях е по-доброто оттичане на водата, което намалява риска от формиране на ледени образувания или запушване от отпадъци. Особено покривите с нисък наклон (9,5 гр. - 20 гр.) са добри кандидати за отворени улами, тъй като при тях има по-голяма вероятност да се натрупат отпадъци. Опитът учи, че ако керемидите са правилно монтирани, изпълнявайки правилно функциите си, системата на уламите от отворен тип издържат по-дълго във времето.

02

Кратко ръководство за монтаж на улама от отворен тип:

  • Нанесете две линии с чертилка от билото до стрехата на разстояние 8 см една от друга, като ширината се увеличава с 1 см на метър към стрехата.
  • Подрежете керемидите до тези линии и отрежете 5 см триъгълник от горния им ъгъл, за да насочите водата към уламата.
  • Заковавайте керемидите на 5 см над линията от чертилката.
  • Не използвайте парчета битумни керемиди по-малки от 25 см за завършване на покритието откъм уламата.
  • Ако е необходимо, изрежете част от съседната керемида, за да може да се използва по-дълга част.
  • Подлепете края от към уламата на всяка битумна керемида с битумно лепило.
  • По видимата част на Armourvalley не трябва да има непокрити гвоздеи.

06

08

Най-препоръчваният от нас метод:

Това е най-лесният, най-ефективният от гледна точка на пестене на пари и време метод!

Съвет на IKO за битумните керемиди Кембридж:

Един от вариантите за уламата от отворен тип е "Калифорнийската улама". В нашата общност тя се нарича още „Улама Кембридж", защото тази улама е възможно да се направи само с ламинирани или битумни керемиди Кембридж. При този метод последните керемиди от двете "отрязани" страни всъщност се монтират странично, така че да вървят нагоре и надолу по уламата успоредно с линиите на чертилката.

Това спестява времето за рязане на керемиди и е най-бързият начин за направа на улама.

Не забравяйте:

Правилно монтираната улама е важен компонент на всеки покрив, който осигурява дългосрочна защита на тази уязвима зона. Препоръката на IKO е да се монтират ламинирани или архитектурни керемиди, като се използва методът на отворената улама, за да се постигне най-добра ефективност на покрива.