Правилното заковаване е от съществено значение за устойчивостта на битумните керемиди

Битумните керемиди са един от най-лесните за полагане покривни материали, но въпреки това при техния монтаж също има специализирани и точни правила, които трябва да се спазват. Важно е да се употребят покривни гвоздеи в правилното количество и на точните места за сигурното закрепване на материалите.

roofing_nails

Главни правила:

 • Използвайте правилния тип и размер на гвоздеи, както е посочено в инструкциите за монтаж.

proper_nailing_no_staples

 • Използвайте оригинални корозионно устойчиви гвоздеи.
 • Използвайте препоръчителния брой гвоздеи на шингла.
 • Позиционирайте гвоздеите съгласно спецификациите за всеки тип битумни керемиди.
 • Подравнете битумните керемиди правилно преди заковаване.
 • Заковавайте перпендикулярно и плътно към битумните керемиди.

proper_nailing_copy_0_BG

 • Не наранявайте повърхността на битумните керемиди с главите на гвоздеите.
 • Не заковавайте гвоздеи на места, където има снадки или пукнатини в покривната основа от дървесина.
 • Отстранете и заменете неправилно закованите гвоздеи веднага.
 • Винаги заковавайте гвоздеите последователно от единия край на битумната керемида към другия, така че битумните керемиди да остават прилепени неподвижно и плътно към покритата основа без гънки.
 • Следвайте инструкциите за монтаж относно спецификите на заковаване на площи с висок покривен наклон и места със силни ветрове.