Армормат доставя над 8000 кв.м. PVC мембрани за проект „Реконструкция и модернизация на Химикотехнологичен и металургичен университет София“

Армормат доставя над 8000 кв.м. PVC мембрани за проект „Реконструкция и модернизация на Химикотехнологичен и металургичен университет София“

Стартираха строително-ремонтните дейности по проект „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на Химикотехнологичен и металургичен университет - град София“.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.

Основната цел на този мащабен проект е чрез реконструкцията на сграда "В" и прилежащите ѝ учебни халета на ХТМУ да се подобрят условията за образователни и научно-изследователски дейности.

За хидроизолационните работи отговорните строители на проекта предпочетоха PVC мембраната Armourplan SM, произведена във високотехнологичните английски заводи на IKO, а количествата са над 8000 кв.м., които вече се доставят на обектите.