Mall Plovdiv ще бъде енергоефективен чрез фотоволтаична система, монтирана над специална покривна система за фотоволтаици от IKO

Mall Plovdiv ще бъде енергоефективен чрез фотоволтаична система, монтирана над специална покривна система за фотоволтаици от IKO

Покривът на Mall Plovdiv ще бъде изцяло реновиран, като впоследствие ще бъде инсталиран и Фотоволтаичен парк върху него. За това свое решение инвеститорите оцениха, че конвенционална хидроизолационна система не би била уместна. След внимателно и професионално проучване Mall Plovdiv се спира на най-доброто решение – системата IKO Carrara. Тези мембрани са специално конструирани за енергийни покриви от фотоволтаици. Покритието им е от неизбледняващ титаниев диоксид – най-светло бяло вещество, познато на човека. С индекс на слънчево отражение на покритието SRI-82 се гарантира увеличаването на КПД на фотоволтаичната централа с около 5%. Дългият живот от над 35 години е гаранция за бъдеща безпроблемност през многото години на работа на фотоволтаичната централа. В допълнение IKO Carrara чувствително понижава температурата на покрива, като още веднъж сериозно повишава добива от енергийния парк. Едно професионално решение от разумен стопанин за модерен фотоволтаичен покрив.

Така изглежда почти зъваършеният вече проект:

хидроизолация

хидроизолация