Роси ЕООД, лидер в търговията на материали и машини за производство на мебели, ще поднови покривите на свои бази с хидроизолационни мембрани IKO

Роси ЕООД, лидер в търговията на материали и машини за производство на мебели, ще поднови покривите на свои бази с хидроизолационни мембрани IKO

Роси ЕООД е водещо дружество в своята област, като притежава свои бази в цялата страна: Стара Загора, Велико Търново, Русе, София, Плевен, Кърджали, Благоевград, Бургас, Варна, Пазарджик и др. Дружеството разполага със значителен сграден фонд, който непрекъснато се увеличава.

Повишеният обем дейности по стопанисването му налага нуждата от намирането на висококачествени и дълготрайни решения за неговото изграждане, поддръжка и обновяване.

Армормат започна доставките на 5200 кв.м. APP хидроизолационни мембрани на IKO, произведени в Антверпенските заводи на компанията.