Един от най-големите зелени покриви в България ще се изгражда с материалите на IKO

Един от най-големите зелени покриви в България ще се изгражда с материалите на IKO

Изгражда се един от най-големите покриви градини в страната. В елитния комплекс Нове Хоумс ще бъдат построени впечатляващи зелени площи с дълбочина на почвените слоеве достигащи 150 см, алеи, детски площадки и кътове за отдих. Изборът на висококачествена и дълговечна хидроизолационна система е изключително важен за постигането на тази отговорна строителна задача. За целта Армормат ще достави високотехнологичната система за зелени покриви IKO Pantera. Продуктите за първи и усилващи слоеве са SBS мембраните IKObase P3 SBS, а за завършващ пласт е подбрана кореноустойчивата мембрана IKO Roofgarden Pantera, чиито структура и състав осигуряват забележителна здравина, устойчивост и дълъг живот. Всички материали за конструирането на цялостната дренажна и дренажно-резервоарна система като защитни слоеве, сепараторни слоеве, приплъзващи слоеве, съответните геотекстилни и филтърни слоеве над пластовете на хидроизолационната система са произведени в Германия по най-последни технологии и също се доставят от Армормат. Общото количество на продуктите за различните структурни елементи надхвърля 63 000 кв.м.