Повече от 4500 кв.м. битумни хидроизолационни мембрани IKO ще бъдат вложени за обновяване и модернизиране на сградата на общинската администрация в Благоевград

Повече от 4500 кв.м. битумни хидроизолационни мембрани IKO ще бъдат вложени за обновяване и модернизиране на сградата на общинската администрация в Благоевград

Започнаха дейностите по обновяване и модернизиране на сградата на общинска администрация Благоевград в изпълнение на проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в общински административни сгради“. 

 

За изграждането на новата хидроизолационна система ще бъдат използвани над 4500 кв.м APP битумни хидроизолационни мембрани на IKO от серията IKOgum, като системата ще се състои от два пласта.

С реализацията на проектните дейности ще се постигне повишаване на енергийната ефективност, като след ремонта сградата ще има клас на енергийна ефективност „А“. Проектът се финансира по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“.